De digitale volwassenheid van Witteveen+Bos in kaart

Terug naar alle cases

Doel

De digitale agenda van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft een grote ambitie in zich. Naast het digitaliseren van de eigen werkprocessen en datagedreven werken wil zij zich ook meer richten op het aanbieden van digitale ingenieursdiensten. Dit betekent een verandering op meerdere vlakken: in de manier van werken, voor de ingenieurs, voor de klanten en voor de bedrijfsbrede processen en platformen. Hiervoor is het noodzakelijk om een goede aansluiting te hebben bij de kennis en kunde op digitaal gebied van de organisatie. Om de digitale groei goed te kunnen monitoren, is het belangrijk met regelmatige frequentie inzicht te hebben in de digitale volwassenheid van de organisatie.

W+B Survey afnemen

Aanpak

Om dit vorm te geven hebben we bij GriDD een uitgebreid raamwerk van digitale capabilities met daarop de indicatoren van digitale volwassenheid. Dit hebben we voor Witteveen+Bos omgezet in een vragenlijst met een indeling die past bij de digitale agenda van het bedrijf. Door dit als survey binnen de organisatie uit te zetten is input verkregen waarmee een uitgebreide analyse gedaan kon worden om inzicht te krijgen in de digitale volwassenheid van de organisatie. Een jaar later voerden we nogmaals de scan uit en zagen dat de maturity gegroeid was.

Foto Antoinette en Otto

Resultaat

Het resultaat was een duidelijk en ondubbelzinnig inzicht in de digitale volwassenheid als nulmeting. Naast een helder kwantitatief resultaat, gaven de open antwoorden sterk inzicht in de meting en zorgden voor focuspunten voor de digitale strategie.

Resultaten waren onder meer:

  • Inzicht in de digitale volwassenheid per organisatieonderdeel
  • Inzicht in de verschillen en context waarom
  • Een externe “rationele” validatie en verklaring van de uitdagingen
  • Een raamwerk om periodiek te meten om zo de ontwikkeling in kaart te brengen

Wat vinden we zo interessant aan dit project?

Dit project vinden wij interessant omdat het laat zien dat we niet alleen kijken naar de experience / klant kant van de digitale transformatie maar vooral ook naar dat wat er voor nodig is in de organisatie. Zonder dat fundament kan er nooit een customer dedicated situatie zijn, dus mooi om daaraan mee te mogen werken richting een digitaler Witteveen+Bos.

“Door de digitale volwassenheidsscan hebben we meer grip gekregen op de digitale transformatie en zijn we in staat geweest ons programma succesvol te lanceren.”

Logo Witteveen Bos wit

Over Witteveen+Bos

Als advies- en ingenieursbureau adviseert en helpt Witteveen+Bos wereldwijd haar klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van deze tijd. Met ruim 1.1.400 ingenieurs en adviseurs voert Witteveen+Bos jaarlijks ruim 4.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Digitale technologie speelt steeds vaker een sleutelrol binnen de werkterreinen van Witteveen+Bos. Door domeinkennis van experts te combineren met digitale vaardigheden en oplossingen is Witteveen+Bos in staat nog slimmer te werken aan een duurzame en veilige leefomgeving.

Gerelateerd werk