Privacyverklaring

GriDD is onderdeel van de Witteveen+Bos groep (hierna: Witteveen+Bos). Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

Wij zijn GriDD (onderdeel van Witteveen+Bos) en respecteren je privacy. Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leggen we je uit waarom en op welke wijze we persoonsgegevens verwerken. Indien je vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kunt je uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens tref je hieronder aan:

Contactgegevens

Witteveen+Bos (t.a.v. GriDD)
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer

Postadres:
Postbus 233
7400 AE Deventer

E-mailadres: privacyofficer@witteveenbos.com
Telefoonnummer: +31 (0)570 69 79 11

GriDD is een handelsnaam van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Overal waar GriDD staat vermeld, kan ook Witteveen+Bos worden gelezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GriDD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Cookies (over cookies lees je meer in onze cookie policy)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gridd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GriDD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van (automatische) e-mails wanneer je iets download van onze site
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • GriDD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GriDD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GriDD) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GriDD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van persoonsgegevens van 7 jaar, om te voldoen aan de wettelijke zakelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

GriDD maakt gebruik van derde dienstverleners om je goed van dienst te kunnen zijn. Wij maken gebruik van Email Marketing & CRM-software (Brevo). Wanneer je een contactformulier invult op onze website worden je persoonsgegevens hierin opgeslagen. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief worden je gegevens ook in Brevo opgeslagen.

Cookies die wij gebruiken

GriDD verzamelt cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak vergroten. Naast functionele en voorkeurscookies gebruiken we ook analytische cookies en third-party cookies. Met behulp van analytische cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Third-party cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bekijk onze cookie policy voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GriDD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gridd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

GriDD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GriDD (onderdeel van de Witteveen+Bos groep) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@witteveenbos.com.