Meet de Digitale Maturity van je organisatie, en krijg inzicht in verbeterpunten.

Wat is de Digital Maturity scan?

Onze digital maturity scan is een vragenlijst die je verstuurt aan alle medewerkers van je organisatie. Hierin meet je de perceptie van jouw medewerkers over hun eigen digitale volwassenheid, die van collega’s en de organisatie. Wij doen een grondige data-analyse en leveren je een overzichtelijk rapport.

Hoe ziet de scan er uit?

De scan heeft een gelaagd karakter. Eerst reageren deelnemers op 3 stellingen waardoor je gelijk inzicht heb in de belangrijkste aspecten van digital maturity. Het vervolg van de vragen meet de volwassenheid tot in meer detail. Zo is de drempel voor medewerkers erg laag om deel te nemen en de stap erg klein om de uitgebreidere scan in te vullen.

De scan stelt vragen over de volgende drie aspecten:

  • digitale producten & diensten
  • digitale capabilities, vaardigheden & kennis
  • digitale volwassenheid van de organisatie

Wat levert het je op?

  • Maakt een gevoel of assumptie in cijfers inzichtelijk en dus beter bespreekbaar
  • Geeft je aanknopingspunten om op specifieke aspecten in te zetten
  • Helpt je de eerste stappen te zetten richting een meer digitaal vaardige organisatie

Wat krijg je?

  • Een overzichtelijke PDF rapportage van jouw organisatie mèt interactieve Excel
  • Uitdraaien per dwarsdoorsnede (bijv. afdelingen)
  • Een management summary

Kenmerkend aan onze digital maturity scan

Meet 3 belangrijkste aspecten van digital maturity

De scan meet op de volgende drie niveaus: 1) digitale producten & diensten, 2) digitale capabilities, vaardigheden & kennis 3) digitale volwassenheid van de organisatie.

Het gelaagde karakter vergroot respons

Zo is de drempel voor medewerkers erg laag om deel te nemen en de stap erg klein om de uitgebreidere scan in te vullen.

Inzichtelijke dwarsdoorsnedes van je organisatie

Het geeft je inzicht in waar verschillende afdelingen of locaties staan in hun digitale volwassenheid.

Mogelijkheid om periodiek inzicht te geven

Zet deze scan in om de digitale groei van je organisatie over tijd te volgen. En steeds weer nieuwe inzichten voor verbetering te vinden.

Verken de mogelijkheden
Wil je weten wat er mogelijk is voor jouw organisatie? Laat hier dan een bericht achter en we nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier
Algemene voorwaarden*
Mark Geljon

Wil je weten wat er mogelijk is voor jouw organisatie?

Mark staat klaar om al je vragen te beantwoorden.