Gebruikersonderzoek in korte tijdspanne voor HR-afdeling

Terug naar alle cases

Wat hebben we gedaan?

In opdracht van de Human Resources-afdeling van de Universiteit Twente heeft GriDD, in een tijdsbestek van vier weken, een gebruikersonderzoek opgezet, uitgevoerd, geanalyseerd en de resultaten teruggegeven. Het gebruikersonderzoek had betrekking op een applicatie die door de IT-afdeling in ontwikkeling was, waarin leidinggevenden en werknemers hun jaargesprekken konden vastleggen. Het doel van het onderzoek was om te valideren of de nieuwe applicatie gemakkelijk in het gebruik was en voldeed aan de wensen van de gebruiker, waarbij de uitkomsten van het onderzoek moesten leiden tot concrete verbeteringen aan de applicatie om de drempel voor het gebruik zoveel mogelijk te verlagen.

In de eerste week van het project is in overleg met de contactpersoon van de Universiteit Twente (UT) een onderzoeksplan opgesteld, waarbij zowel leidinggevenden als werknemers in de testversie van de applicatie, enkele taken moesten uitvoeren en vragen moesten beantwoorden. In week twee heeft de UT deelnemers geworven voor het onderzoek en heeft GriDD het protocol voor het onderzoek uitgewerkt. In de derde week is het onderzoek in één werkdag uitgevoerd in sessies van 45 minuten met zeven verschillende deelnemers, vervolgens is direct begonnen met het verwerken van de resultaten zodat in week vier de resultaten en voorstellen tot verbetering aan de projectgroep konden worden gepresenteerd.

Dit project is een uitstekend voorbeeld om te laten zien dat het uitvoeren van een gebruikersonderzoek niet duur en tijdrovend hoeft te zijn; het onderzoek heeft de ontwikkeling van de applicatie niet in de weg gezeten, maar wel bijgedragen aan een hoop nieuwe inzichten waardoor de applicatie uiteindelijk gemakkelijker in het gebruik is geworden. Het was leuk om aan dit project te werken omdat, door de goede samenwerking met de UT, het mogelijk was om op een snelle, pragmatische manier een erg goed resultaat neer te zetten.

"Het gebruiksonderzoek dat door GriDD is uitgevoerd heeft ons inzichten gegeven in het gebruik van de applicatie die bij het testen niet naar voren zijn gekomen. Denk hierbij aan de bruikbaarheid van het product door de ogen van de eindgebruikers, interactie onhandigheden en onduidelijke of overbodige informatie. Daarnaast gaf het onderzoek ook inzicht in de onderdelen die binnen de applicatie goed geregeld waren."

Gerelateerd werk