Redesign van de SLO websites en ad-interim projectmanagement

Terug naar alle cases

Doel

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Voor het expertisecentrum vervult de website een belangrijk kanaal naar de verschillende doelgroepen. SLO zocht naar een nieuw, gebruiksvriendelijk web content management systeem en aanpassing van de websites aan de organisatiestrategie. Daarom is aan GriDD gevraagd om:

  • Ad-interim het projectleiderschap te vervullen
  • Via gesprekken en workshops met externe en interne klanten en stakeholders de eisen en wensen aan de oplossing scherp te krijgen
  • In wireframes en visuele ontwerpen uit te werken hoe de nieuwe digitale omgeving eruit moet komen te zien
  • Te zorgen voor een helder pakket van eisen voor de Europese aanbesteding
Requirements SLO

Aanpak

Gebruikersonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de eisen en wensen hebben we via interviews en workshops gebruikersonderzoek gedaan bij de primaire doelgroep van SLO, maar ook bij interne stakeholders en bij ketenpartners.

UX design

Gevoed met inzichten uit het gebruikersonderzoek hebben we concepten, wireframes en high-level visual designs gemaakt. Deze zijn iteratief aangescherpt om tot een ontwerp te komen dat aansluit bij de strategische visie van de organisatie.

Ad-interim projectmanagement

Omdat de SLO behoefte had aan een projectleider die de organisatie kon ontzorgen, die zowel de technische aspecten, maar ook de strategische en procesmatige kant overziet, voeren we ad-interim het projectmanagement.

Gebruikersonderzoek SLO

Resultaat

SLO is een organisatie in beweging, met een steeds scherpere focus op doelgroepen en het bieden van toegevoegde waarde voor deze groepen. Het project heeft naast de “harde” resultaten, zoals een programma van eisen voor de Europese aanbesteding, ook bijgedragen aan de onderliggende proces- en cultuurverandering. Juist door de klantgerichte insteek van het project en de focus op welke informatie klanten helpt om effectief te zijn, past het project uitstekend in de transitie die de organisatie doormaakt. De opsomming van resultaten gaat daarom verder dan puur een technologieselectie:

  • Een gedegen pakket van eisen op basis van gebruikersonderzoek
  • Een visueel concept waar de directie, managers en de belangrijke stakeholders achter staan
  • Betrokkenheid bij de nieuwe manier van communiceren van een brede groep interne stakeholders
  • In korte tijd en binnen budget de voorbereiding getroffen voor de Europese aanbesteding

Wat vinden we zo interessant aan dit project?

Het was al vlot duidelijk dat dit een complex project was, waarbij een brede groep stakeholders betrokken moest worden en tegelijkertijd slimme technische keuzes gemaakt moesten worden. Die uitdaging sprak ons enorm aan. Juist doordat we in ons team (van GriDDers én mensen uit ons externe netwerk) verschillende skills combineren, kunnen we op het snijvlak van mens en technologie opereren, en ondertussen rekening houden met de strategische richting van de SLO.

 

Website SLO

Een externe adviseur, met ervaring in soortgelijke complexe projecten, krijgt een kennisintensieve organisatie als SLO beter in beweging. De aanpak waarbij zowel onze doelgroepen als de interne stakeholders actief betrokken zijn, hielp om tot een concept te komen waarmee we ons als expertisecentrum effectief kunnen uiten. Het is voor SLO belangrijk om aan veel verschillende doelgroepen informatie te geven over de verplichte leerplankaders en manieren om daar invulling aan te geven in het onderwijs. Juist door overzicht te bieden en samenhang te laten zien helpen we schoolleiders en leerkrachten met curriculumontwikkeling.

Patrick Kerling

Got a project in mind?

Patrick staat klaar om al je vragen te beantwoorden.

Gerelateerd werk