Wat hebben we gedaan?


GriDD visualiseert voor Kennispark Twente complexe proposities en netwerken.

Om inzichtelijk te maken welke verschillende diensten van Kennispark relevant zijn voor welke doelgroepen, heeft GriDD in kaart gebracht aan welke doelgroep de diensten zijn gerelateerd en hoe ze onderling samenhangen. De resultaten uit verschillende sessies met betrokken stakeholders zijn doorvertaald in twee illustraties die de diensten van Kennispark Twente effectief weergeven. De illustraties leggen uit wat het Kennispark doet en voor wie, zonder dat er verdere context nodig is. Zo worden al hun processen en diensten in een oogopslag duidelijk.

Kerngebieden

Informatiearchitectuur

Story architecture & design

Periode

april 2015 – juli 2015

Sector

Dienstverlening

“GriDD Consultancy heeft voor Kennispark Twente twee visualisaties gemaakt. GriDD Consultancy wist via een systematische aanpak een complexe boodschap voor diverse doelgroepen begrijpelijk en ‘tastbaar’ te maken. Op een creatieve manier zijn de boodschappen vertaald in een afbeelding geschikt voor presentaties, en een visualisatie die zonder toelichting door de doelgroepen gebruikt kan worden. De GriDD-aanpak kenmerkt zich door goede voorbereiding, het systematisch afpellen van verschillende ‘lagen informatie’ binnen 1 boodschap en het creatief doorvertalen daarvan naar een begrijpelijke en goed te gebruiken visualisatie.”

Janinka Feenstra
Marketing & Communicatie

Contactpersoon

Jeroen Grit

Managing partner

Jeroen Grit is managing partner en customer experience strategist bij GriDD. Zijn kracht ligt in het formuleren van een passende strategie en deze vertalen naar een geweldig experience-concept. Het in balans brengen en houden van de eisen van de klant en organisatie en hun omgeving is daarbij één van zijn kwaliteiten. Jeroen heeft een passie voor het ontcijferen en versimpelen van complexe materie met als doel dit om te zetten naar duidelijke sturing voor de creatie van de experience.