Wat hebben we gedaan?

GriDD heeft het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid van DELA ondersteund door de beschikbare materialen om te zetten naar een effectieve storyline met daarin de belangrijkste onderdelen uit het beleid. De storyline is vervolgens vertaald naar een video met daarin de kern van het beleid, verteld door de mensen die het beleid dragen. De video hanteert het visuele concept van ‘de verteller’ met op de achtergrond relevante visuele informatie. Door de visualisatie van deze informatie ontstond er snel een helder beeld van de kern en bleef het persoonlijk en dichtbij. Dankzij deze video kunnen DELA medewerkers in acht minuten de essentie van het DELA MVO beleid, waar zij zelf een essentieel onderdeel van zijn, doorgronden. Hierdoor begrijpen ze wat hun specifieke bijdrage kan zijn, iets wat essentieel is voor het slagen van het MVO beleid.

Kerngebieden

Informatiearchitectuur

Story architecture & design

Periode

september 2016 – december 2016

Sector

Dienstverlening

“GriDD heeft ons niet alleen geholpen met de techniek van het visueel maken van ons MVO beleid. Ze hebben ons ook geholpen de essentie te filteren. Hun flexibiliteit en snelheid in combinatie met persoonlijk contact maakte het echt een co-creatie, waar we samen het beste met en door elkaar hebben bereikt. De eerste reacties uit de organisatie zijn positief!”

Caroline Smeets
Senior marketing communicatieadviseur DELA

Contactpersoon

Bob Graat

Consultant

Bob Graat is consultant bij GriDD. Hij heeft een achtergrond in Industrial Design Engineering en zich verdiept in ‘The internet of things’. Hij past zijn design skills op een brede manier toe en hecht veel waarde aan goed ontworpen producten die het leven vergemakkelijken.