Betrek_je_klanten_bij_je_bedrijfsstrategie

Betrek je klanten in je bedrijfsstrategie in 5 stappen

Je klanten vormen het hart van je organisatie. Zij bieden de nodige tools en opbrengsten om het bedrijf sterk te houden. Het betrekken van je klanten bij de Customer success strategie is dé manier tot het ontwikkelen van een klantgerichte aanpak. Bij GriDD vonden we het waardevol om ook eens onze klanten te vragen naar hun eigen uitdagingen, vooruitzichten en tips. Lees gerust verder om meer te weten te komen over hoe zij hun klanten betrekken in hun customer success strategie

Het is een uitdaging om je klanten in elk onderdeel van je organisatie te betrekken. Klanten bereiken, klachtgerichtheid onderdeel maken van de organisatiecultuur en het gebruik van klantinzichten binnen de organisatie, worden de grootste uitdagingen genoemd. In deze vijf stappen ontdek je hoe je deze uitdagingen kunt overwinnen.

1. Maak van klantbetrokkenheid een topprioriteit

Involving customers in your business strategy is easier than it seems. Even though many sales processes are starting to include the customer’s perspective into their strategy, many organisations haven’t integrated this company-wide yet. Not asking customers frequently for their input leads to overall blindspots. Make sure to involve customers structurally in projects and make it a part of your organization’s nature.

 

2. Neem de mentaliteit van de klant over

Het overnemen van de mentaliteit van een klant kan moeilijk zijn wanneer er een gecompliceerd klantlandschap is met een sterk verschil tussen klant, eindgebruiker en aandeelhouder. Andere bedrijven zijn meer technisch van aard. Voor hen kan de focus meer liggen bij de technologie of technische oplossingen dan op de klanten. De focus bij je klanten houden is de manier voor het ontwikkelen van oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van je klanten. Zorg ervoor dat je niet verdwaalt in technische oplossingen of moeilijkheden en kijk altijd opnieuw naar de wensen en behoeften van je klant. Organiseer klantgerichtheid vanaf het begin en relateer dit aan de passie van je medewerkers.

 

3. Kijk naar je werknemerscultuur

De werknemerscultuur heeft een enorme impact op de mogelijkheden van klantintegratie. Voor de bedrijven die zich al bezighouden met customer experience is het logisch om veel in contact te komen met klanten. Maar voor bedrijven die minder goed georiënteerd zijn op customer experience, moeten de medewerkers misschien nieuwe vaardigheden leren en nieuwe kennis opdoen, zelfs iets dat zo eenvoudig lijkt als het praten met klanten en begrijpen hoe ze op een betere manier kunnen worden ondersteund. Zorg ervoor dat je je medewerkers in de juiste richting begeleidt.

 

4. Gebruik klantgegevens (op de juiste manier) om klantbetrokkenheid mogelijk te maken.

Klantgegevens zijn in toenemende mate beschikbaar. Naast interviews leiden digitale klantreizen tot inzichten en voorkeuren in gedrag. Het is echter een uitdaging om dit begrijpelijk te maken. Gegevens op zichzelf bieden geen inzichten om mee te kunnen werken. Je moet de juiste vragen stellen en data op de juiste manier analyseren. Zorg ervoor dat je kwantitatieve en kwalitatieve gegevens combineert voor een compleet beeld.

 

5. Mobiliseer de organisatie effectief

Het aan boord krijgen van klantgerichte werknemers is cruciaal. Hoe eerder je team in begint te zien dat ze succesvoller kunnen zijn met de nieuwe benadering van customer experience, hoe eerder ze hun werkwijze aanpassen. Door klanten te betrekken bij de beslissingen van je organisatie, ontstaat er meer betrokkenheid en wordt het gemakkelijker om feedback op initiatieven te krijgen. Het kan een stuk moeilijker zijn om de onvervulde behoeften van je klanten te vinden. Experimenten met benaderingen van minimum viable product or minimum viable audience kunnen helpen om die behoeften te ontdekken.

 

Wij helpen je om je bedrijfsbenadering klantgericht te maken

Het betrekken van je klanten in je bedrijfsaanpak is essentieel voor het ontwikkelen van producten die zijn afgestemd op de behoeften van je publiek. GriDD helpt bedrijven om te transformeren naar echte klantgerichte organisaties. Wil je geweldige klantervaringen leveren? Ontdek wat GriDD voor jouw organisatie kan betekenen en bel Mark!

Mark Geljon

Got a project in mind?

Mark staat klaar om al je vragen te beantwoorden.