Minimum_viable_product_vs_minimum_viable_audience

Van Minimum Viable Product naar Minimum Viable Audience

Het ontwikkelen van nieuwe diensten is een proces waar veel bedrijven wel eens in vast komen te zitten. Er zijn zoveel factoren die meespelen in het produceren van het perfecte product of de beste dienst dat bedrijven verschillende valkuilen tegen komen.

De overschakeling van Minimum Viable Product naar Minimum Viable Audience is zo’n valkuil. Hoewel het logisch is om te beginnen bij je audience, eindigen veel productontwikkelaars met een focus bij het product in plaats van bij hun audience.

Problemen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten

Enkele problemen die we wel eens tegenkomen als het gaat over het ontwikkelen van nieuwe diensten zijn deze:

 • Wanneer er uit een steekproef van 1 goede klant blijkt dat een bepaalde dienst of product gewild is, wordt er veel te snel van uit gegaan dat er een grote marktvraag naar is.
 • Er wordt inside out gedacht, met het product centraal. Welke features kunnen we ontwikkelen? Hoe kunnen we onze dienst laten groeien?
 • Er is geen verbinding met potentiële klanten. Dit heet product-push of product-first

Dit is niet alleen negatief, er zijn best hele mooie producten bedacht op deze manier. Maar er zijn risico’s aan verbonden: een verkeerd beeld over wat klanten nodig hebben, moeite met het lanceren van het product, verkeerde focus, te veel effort om naar de markt te kunnen, je sales vallen tegen…

Verschil tussen Minimum Viable Product en Minimum Viable Audience

Wat is nu juist het verschil tussen dat Minimum Viable Product en Minimum Viable Audience? Bij Minimum Viable Product (MVP) ga je het product centraal zetten. Beginnend met een leuk idee dat je gaat ontwikkelen en op de markt brengt. Je focust je op het product en gaat daar een audience bij zoeken. Maar als je vanuit het publiek gaat denken, draai je de rollen om: een segment van klanten heeft bepaalde behoeften, waar je op gaat inspelen. Dan hebben we het over de Minimum Viable Audience (MVA).

Niet in de product-valkuil stappen

Hoe voorkom je dat je in het product-first denken terechtkomt? Daar zijn 2 manieren voor:

 1. Ga uit van een waarde propositie die helder aansluit bij de pijn (pains) en mogelijke winst (gains) van je potentiële klanten.
 2. Introduceer zo vroeg mogelijk in het proces een vorm van klant interactie zodat feedback en input direct kan worden meegenomen.

Manieren om een product te lanceren

Er zijn verschillende manieren om een product te lanceren:

Traditioneel

 • Een product roadmap starten
 • In fases langzaam toewerken naar een ideaal eindproduct
 • Klanten worden betrokken bij testen, feedback op features
 • Kenmerk van ‘ouderwetse’ IT-projecten. Start op basis van functioneel ontwerp, bouwfases en goede documentatie

Deze vorm is bijvoorbeeld goed voor het neerzetten van solide IT-infrastructuur platformen. Er is immers van tevoren duidelijk wat de specificaties zijn en er is vooral een goed gedocumenteerd, robuust ontwerp nodig wat fase voor fase wordt geaccordeerd.

Minimum Viable Product

 • In slices toewerken naar optimale experiences
 • Klanten worden betrokken bij deelopleveringen van de MVPs
 • Basis voor het ‘beta’ denken: opleveren van producten met minimale features om feedback op te halen en iteratief te verbeteren

Minimum Viable Product denken is goed voor diensten als grote next level diensten zoals Google Maps, etc. Er is een duidelijke visie over wat het product zou moeten zijn maar er is wel veel waarde te halen in het nauw betrekken van klanten in feedback op vroege versies.

Minimum Viable Audience

 • Op het moment van het idee al in samenwerking met de klant vormgeven van het product
 • Klanten worden betrokken bij de value propositie

Minimum Viable Audience denken is de ultieme vorm van het co-creëren van nieuwe producten. Het leent zich goed voor niche diensten, waarbij je een specifieke doelgroep hebt. Voor die klanten wil je iets maken dat ze gaan gebruiken en waar ze achter staan.

Nog even inzoomen op ‘Minimum Viable’

Zowel het concept van Minimum Viable Product als Minimum Viable Audience zijn gestoeld op het idee van ‘minimum viable’. Minimum + viable is de kleinste mogelijke eenheid die je nodig hebt om iets groters te bewijzen of neer te zetten.

Bij Minimum Viable Product is dit kleinste set aan features die je in het product zo vormgeeft dat je het product als geheel kunt ervaren. Bij Minimum Viable Audience is dit dus de kleinste mogelijke doelgroep die je kan bedienen, zodat je jouw business idee naar de markt kan brengen.

Die kleinste mogelijke doelgroep varieert. Bij het ontwikkelen van een nieuwe innovatieve transportvorm is je minimum een stuk groter dan bij het ontwikkelen van een nieuwe blog met betaalde content. Hoewel het minimum varieert, blijft het bedienen van die kleinst mogelijke doelgroep wel de gedachtegang achter Minimum Viable Audience.

definitie minimum viable audience

Aangepast naar een model van Guerric

Verbinden met je doelgroep voor succes

Veel bedrijven zijn enthousiast over de producten of diensten die ze aanbieden, maar als deze richting klant gaan, wordt het vaak een heel ander verhaal. Klanten kijken namelijk vanuit een hele andere context naar het product. Het product mag dan nog zo goed bedacht zijn, als je doelgroep zich er niet mee kan verbinden wordt het niets.

Hoe verbind je jezelf dan met die doelgroep? Een verhaal of gemeenschappelijke pijn of visie is een mooie eerste stap. Om samen het proces in te gaan, heb je iets nodig dat je deelt, iets waarmee je die groep aan jou kan binden. Dat is een belangrijk element als je voor de Minimum Viable Audience aanpak kiest.

Hoe start je met de Minimum Viable Audience?

Bestaande bedrijven die nieuwe diensten op de markt willen zetten. Hoe gaan die aan de slag met zo’n audience?

Daar zijn verschillende stappen in:

 1. Bepaal op basis van de essentie van de value propositie wat voor publiek daarbij hoort.
 2. Beschrijf dit publiek als een niche groep: wat zijn de kenmerken en context waarin ze zitten? Welke problemen hebben ze?
 3. Maak het praktisch: hoe kun je in contact treden met deze groep?
  • Content: vertel verhalen over je idee, je why en je visie richting je doelgroep.
  • Contact: Zoek 1-op-1 contact met representanten van die doelgroep. Zoek ze op, bespreek je ideeën, vraag om feedback en scherp daar je idee mee aan.
  • Community: Organiseer georganiseerde groepsinteractie rondom het kernidee van je propositie. Meet-ups, bijeenkomsten, rond de tafel sessies, kennislunches… breng gelijkgestemden uit die doelgroep bij elkaar. Hier kan je weer feedback halen dat je in je product kunt stoppen.
  • Co-creatie: Laat je doelgroep ook expliciet mee nadenken over het product en geef ze de kans om het mee te gaan vormen. Je doelpubliek kan onderdeel uitmaken van het creatie proces.

Co creatie met lego

Door co-creatie te organiseren laat je je doelgroep ook expliciet mee nadenken over het product en geef ze de kans om het mee te gaan vormen.

De goede vragen stellen

Bij Minimum Viable Audience is het belangrijk om de goede vragen te stellen, de goede snaar te raken. Een goede tip is om op zoek te gaan naar verhalen uit het recente verleden, niet naar de perceptie van de feitelijke situatie. Dat klinkt nogal cryptisch, dus even een voorbeeld: Op een perceptie-feiten-vraag als “Ga je wel eens sporten?” krijg je een kort perceptie-feiten-antwoord. “Ja, hoor. 2 keer per week.”

Maar als je de vraag anders gaat stellen – “Heb je vorige week gesport? –  krijg je een gedetailleerder antwoord met veel meer context: “Nee vorige week niet, ik sport niet zo vaak als ik zou willen, ik kom er eigenlijk niet aan toe.” Het antwoord over wat ze willen doen, verandert dan naar het antwoord over wat ze écht doen.

Goede vragen stellen is dus erg belangrijk. Wees specifiek, vraag naar het verleden en sta stil bij je audience.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen

Het Minimum Viable Audience denken staat nog in de kinderschoenen. Mijn ervaring leert dat vooral het denken heel erg helpt in het realiseren van innovatieve productideeën. Het betrekken van de klant is vaak iets wat een grote drempel kent vooraf, maar achteraf tot ontzettend goede inzichten leidt. Voorbeelden zijn heel erg welkom, dus als je uit jouw ervaring elementen hiervan herkent, laat het me weten!

Mark Geljon

Meer weten over CX?

Mark staat klaar om al je vragen te beantwoorden.