The Story of Us

Al jaren werken we samen met onze klanten om hun klanten hun doelen te laten bereiken.

GriDD bestaat uit unieke combinaties. Mensgerichte passie en technisch vernuft. Professionele scherpte en humorvol samenwerken. Ingenieus ontwerpen en creatief probleemoplossen. Zinvolle impact en leuke experimenten in samenwerking met elkaar.

Wat wij bieden

Strategie

Een goede Customer Experience is essentieel om tot optimale klantrelaties te komen. Wij nemen de bedrijfsstrategie als input en valideren deze vanuit klantperspectief. Wat betekenen de strategische doelen voor de kwaliteit van de dienstverlening/producten richting klanten en wat betekent dit voor de organisatie?

Deze strategie stellen wij methodisch op in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders. De kern van dit proces is om de strategie te laten leven en deelbaar op te stellen zodat eenieder zich ermee kan verbinden. Alleen dan kan het hele bedrijf zich richten op het leveren van klantwaarde in lijn met deze doelen.

De CX strategie legt de basis voor het verdere onderzoek naar klantwensen en – ervaringen en geeft een kader voor de optimalisatie.

Onderzoek

Het betrekken van stakeholders is een effectieve manier om direct input te verzamelen van de mensen die jouw product of dienst kopen of gebruiken.

Met onze expertise op gebied van praktijkgericht gebruikersonderzoek brengen we op een snelle en effectieve manier in beeld wat de verwachtingen zijn van de gebruiker en welke werkprocessen zij volgen. Met dit inzicht kunnen we in de ontwikkeling van jouw product of dienst échte relevante veranderingen bewerkstelligen. Zo creëren we een betere klantervaring en wordt de gebruiker efficiënter en effectiever in zijn werk.

Design

Met onze expertise in design zorgen we voor de optimale structuur van informatie & functionaliteit op de essentiële touchpoints. Op basis van de strategie en het onderzoek verzamelen we requirements en starten we het designproces. We werken vaak vanuit een concept toe naar een werkbaar prototype of impressie van het uiteindelijke resultaat. Onze klant deelt zo veel mogelijk in ons proces en levert feedback. Op die manier vindt het ontwerp draagvlak in de organisatie en sluit het aan bij de wensen van de klant. Na goedkeuring van het design begeleiden wij onze ontwikkelpartners bij het maken of verbeteren van het touchpoint.

Het eindresultaat: klanten vinden beter hun weg en worden effectiever in het uitvoeren van hun taak. Hierdoor komen ze vaker terug en beoordelen ze de organistie hoger.

Onze expertise

Digitale strategie

We nemen de bedrijfsstrategie als vertrekpunt en verdiepen naar de specifieke betekenis voor de digitale kanalen. Tegelijkertijd duiken we in de specifieke kenmerken van het werk van je klant. Wat is de context, welke rol speelt informatie daarbij en wat kunnen jouw digitale kanalen daarin betekenen. Dit alles wordt omgezet in een strategisch kader wat je sturing geeft voor een effectieve digital experience.

User experience design

We onderzoeken in detail de specifieke situatie bij verschillende klantgroepen, brengen dit in kaart in customer journeys, personas en touch points, we weten deze inzichten te vertalen in ijzersterke concepten voor digitale omgevingen zoals portals, websites en apps.

Gebruikersonderzoek & -validatie

We zetten de beste tools in voor het betreffende vraagstuk, zorgen dat designs getoetst wordt met doelgroepen en dat er een proces van constante verbetering ontstaat. De onderzoeksresultaten vertalen we naar gedetailleerde verbetervoorstellen en inzichtelijke rapporten om de experience te verbeteren.

Informatiearchitectuur

We vergaren, analyseren, labellen en structureren informatie zodat dit beter bij kan dragen aan de gebruikers- of organisatiedoelen. Denk hierbij aan een taxonomie, navigatiestructuur, of productportfolio.

Storytelling voor verandering

We doorgronden de essentie van de strategie of ideeën voor verandering en stellen hiervoor heldere, kloppende, verhaallijnen op. We helpen deze verhalen te voorzien van pakkende elementen zodat het de doelgroep echt raakt en ondersteunen de betrokkenen in het effectief overbrengen door middel van presentaties, speeches, videos, infographics, visuele businessplannen of sketchnotes.

Story architecture & design

We verzamelen de puzzelstukken van het verhaal door interviews uit te voeren, een goede briefingssessie te houden of bestaande documenten door te nemen. Met deze puzzelstukken construeren we een verhaallijn die zowel inhoudelijk klopt als emotioneel raakt. Deze universele verhaallijn is vervolgens de basis voor effectieve middelen zoals infographics, speeches, presentaties, infographics, of cartoons.

 
 

How we do it

“Zoals een woningarchitect je helpt om een fijn huis te bedenken en realiseren, zo helpen wij bedrijven om informatieomgevingen te bedenken en realiseren”. Een mengvorm van onderzoek, ontwerp en advies.

In ingewikkelde omgevingen kan dit alleen maar als je intensief samenwerkt in teams die zijn samengesteld op basis van kennis en kunde. We delen kennis en methoden op een prettige manier zodat verbindingen ontstaan waarmee er in de organisatie écht wat kan veranderen. Want daar doen we het voor.

Het team

Bob Graat

Consultant

Bram de Jongh

Consultant

Diederik van de Heg

Consultant

Jeroen Grit

Managing partner

Koen Terra

Consultant

Laura van ’t Hul

Consultant

Mark Geljon

Managing partner

Nicky Meijer

Consultant

Patrick Kerling

Consultant

Kom bij ons werken

Geloof jij dat mensen effectiever zijn als we ze helpen om informatie beter te begrijpen?  Werk jij altijd met de gebruiker of klant in je achterhoofd? Hou je van goede verhalen? Kun je zowel hard werken als een beetje keten?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen met passie voor effectieve informatie voor mensen, binnen organisaties, en voor de wereld. Regelmatig hebben wij vacatures voor nieuwe collega’s en we hebben altijd graag meerdere studenten rondlopen.

Wij werken samen met partners

Wij werken graag samen. Samen met de klant, samen in ons team maar ook samen met partners. Organisaties of personen met aanvullende expertises betrekken we graag bij onze projecten om een klant zo goed mogelijk vooruit te helpen. We kijken naar wat onze klanten nodig hebben en zoeken daar de juiste mensen bij, ook als deze buiten onze organisatie te vinden zijn.

Zie jij mooie mogelijkheden om samen te werken?

Neem contact op en kom een kop koffie drinken

Onze partners

Witteveen en Bos

Xcess – Expertisecentrum voor webapplicaties

Trimm – Full service internetbureau

Pluq – Presentatie en sprekercoach

Sjusjun – Illustrator

Sosialforce

MinDig

Add some yellow

Bureau Visuele Vertalingen – Infographic specialist

Man en Paard – Coach

Orange Tulip