Verbeter de effectiviteit van je digitale customer experience

Hoe maak je de meeste impact voor je klanten (en bottom line van je organisatie) in tijden van budgetrestricties?

In de huidige situatie trekken veel bedrijven de broekriem aan en wordt het heel ingewikkeld om de huidige roadmap te blijven volgen. De grote projecten die in de planning stonden kan je niet uitvoeren, maar ook de kleinere verbeteringen blijven uit. Met de ruimte die je nog hebt moet je de juiste keuzes maken om een effectieve digitale CX te behouden. Welke projecten en activiteiten stop je om op een later moment te herstarten, en welke blijf je juist in investeren om extra waarde te behalen?

Door deze keuzes te maken blijf je, ondanks mogelijke budgetbeperkingen, klantimpact hebben en blijft het bestaansrecht van je afdeling overeind. Deze keuzes resoluut nemen is nodig om te voorkomen dat er activiteiten half uitgevoerd worden waardoor de klantimpact verder terugloopt. Op het moment zijn heel veel klanten enkel in staat om via digitale middelen in contact met bedrijven te treden. Een goede digitale CX is dus essentieel! 

Roadmap advies

Wat is de weg naar Digital CX effectiveness?

Om de juiste keuzes te maken is het allereerst nodig om de juiste informatie boven tafel te hebben. Door klantimpact, bewegingsvrijheid in scope en benodigde effort in kaart te brengen kunnen de juiste keuzes gemaakt worden afgezet tegen de beschikbare middelen. 

1. In kaart brengen van initiatieven

Breng verschillende initatieven zoals projecten en activiteiten in kaart. Je bepaalt klantimpact en eventuele afhankelijkheid naar andere initiatieven. Daarbij kijken we naar eventuele bewegingsvrijheid in de scope van dit programma. Klantimpact kan namelijk op vele manieren bereikt worden en de nadelen van een simpelere aanpak kunnen in de huidige situatie een stuk minder erg zijn dan voorheen het geval was.

2. Effort bepalen

Bepaal de effort om benodigde initiatieven te realiseren. Hier moet goed rekening gehouden worden met de vrijheid die er in de scope zit en de mogelijkheden om deze bredere scope te realiseren.

3. Visualiseren impact vs. effort

Visualiseer de weging van de klantimpact en de bepaalde effort om direct te zien welke initiatieven de meeste impact hebben voor de bottom line van jouw organisatie. Op basis van de beschikbare middelen kan bepaald worden welke initiatieven niet de moeite zijn, en welke juist wel.

4. Krachtige aanpak per initiatief

GriDD helpt door voor de initiatieven die klantimpact gaan hebben te zorgen voor een aanpak om elk initiatief goed in de steigers te zetten om een lean uitvoering met een goed resultaat te combineren. Dit alles zodat een lean uitvoering met een goed resultaat gecombineerd kan worden.

Wil je meer weten over hoe je digitale CX kunt verbeteren?           Neem contact op

Nicky maakt lijst

Wat levert het op?

Met het genoemde stappenplan komen we samen tot een gevisualiseerde lijst van impactvolle initiatieven. We helpen om jouw digitale omgeving op orde te krijgen in deze tijden. Duidelijke prioriteiten en een uitgewerkte aanpak per initiatief zorgt er voor dat er op het juiste moment aan het juiste project gewerkt wordt. Allemaal met het doel om klantimpact vast te houden en te vergroten, om daarmee echt verschil te kunnen maken voor jouw organisatie! 

  • De opgebouwde waarde van de afgelopen jaren blijven vasthouden
  • Tijd en energie inzetten op de juiste initiatieven die ook echt verschil maken
  • Klanttevredenheid vergroten
  • Concurrerend zijn in je markt

Ons trackrecord

GriDD heeft jarenlange ervaring in grote internetprogramma’s. In deze programma’s moest regelmatig de balans tussen klantimpact en effort teruggevonden worden door veranderingen van buitenaf.

Als je wilt sparren over dit onderwerp, wij praten graag verder!

Jeroen Grit

Managing partner

Jeroen Grit is managing partner en customer experience strategist bij GriDD. Zijn kracht ligt in het formuleren van een passende strategie en deze vertalen naar een geweldig experience-concept. Het in balans brengen en houden van de eisen van de klant en organisatie en hun omgeving is daarbij één van zijn kwaliteiten. Jeroen heeft een passie voor het ontcijferen en versimpelen van complexe materie met als doel dit om te zetten naar duidelijke sturing voor de creatie van de experience.

Mark Geljon

Managing partner

Mark Geljon is een ervaren story architect en ondernemer actief op het snijvlak van nieuwe ontwikkelingen. Volgens hem heb je om impact te creëren een balans nodig tussen de content van het verhaal, de technieken die het verhaal overbrengen en de persoonlijke connectie met de spreker. Naast het runnen van zijn bedrijf GriDD, heeft Mark meerdere executives en TEDx sprekers naar een impactvol succes gecoached.